سومین حضور شرکت داروسازی طاها در cphi چین


  • شرکت طاها به صورت تخصصی بر روی مواد موثره هورمونی فعالیت داشته و تنها تولید کننده در این حوزه است.
  • ما به دنبال افزایش ظرفیت تولید و کاهش واردات این محصولات به کشور هستیم، قبل از تاسیس طاها تمام مولکولهای این حوزه وارداتی بوده است.
  • در این نمایشگاه داروسازی طاها برنامه ریزی خود را برای تولید ۳ محصول جدید کامل کرده و ارتباطات خوبی با تامین کنندگان مواد پایه خارجی برقرار نموده است.