حضور شرکت داروسازی طاها به همراه گروه سلام، یکی از سهامداران عمده خود در نمایشگاه بزرگ ایران هلث