شماره های تماس :  ۴۴۳۳۳۳۳۶-۰۵۱

                                ۰۵۱-۴۴۳۳۳۳۳۷

دفتر مدیرعامل :       ۴۴۳۳۳۴۶۲-۰۵۱

فکس :                     ۴۴۳۳۳۴۶۳-۰۵۱

ایران – خراسان رضوی – سبزوار – کیلومتر ۱۲جاده تهران

شهرک صنعتی شماره یک سبزوار – کارخانه داروسازی طاها


تماس با ما

    شماره تماس Phone

    نوع تماس Reason
    Contact / تماسBuy / خریدOther / غیره

    Attachment ضمیمه

    Robot test* الزامی (required)