شرکت داروسازی طاها در هیئت مدیره خود پنج عضو ثابت دارد

فرامرز اختراعی

مهندسی شیمی

فرشته صادقی نور

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

سید مجتبی باقرزاده خسروشاهی

دکترای حقوق

شرکت سلام

سیمان لار سبزوار

بازرس شرکت : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا