شرکت داروسازی طاها در هیئت مدیره خود پنج عضو ثابت دارد

فرامرز اختراعی

مهندسی شیمی

فرشته صادقی نور

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی

سید مجتبی باقرزاده خسروشاهی

دکترای حقوق

شرکت سلام

سیمان لار سبزوار

بازرس شرکت : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

تیم اجرایی شرکت داروسازی طاها

فرشته صادقی نور

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی

سمت : مدیر عامل

علی دسترس

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد ریاضی

سمت : قائم مقام مدیرعامل

حسن نصرآبادی

مدرک تحصیلی : دکترا شیمی معدنی

سمت : معاونت تضمین کیفیت

داوود مهدیان

مدرک تحصیلی : دکترا داروسازی

سمت : مسئول فنی محصول نهایی

مجید قاسمی کوچ

مدرک تحصیلی : دکترای نانوشیمی

سمت : مدیر کنترل کیفیت

فرزاد دولت آبادي

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد شیمی آلی

سمت : مسئول فنی ماده موثره

علی بهروزی فر

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری

سمت : مدیر مالی

محسن صادقی نور

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بازرگانی

سمت : مدیر بازرگانی

سهیل کوثری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تبدیل انرژی

سمت : مدیر فنی و مهندسی

رضا نودهی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

سمت : مدیر تولید محصول نهایی

سعید برزویی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی شیمی

سمت : مدیر تولید ماده موثره

محمد قربانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی

سمت : کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی

مهدی نوری

مدرک تحصیلی : کارشناسی علوم کامپیوتر

سمت : مسئول فناوری اطلاعات