پروژسترون

پروژسترون هورمونی است در بدن که باعث تحریک و تنظیم  دستورالعمل‌های مختلف بدن می‌شود و فرآیند باروری و قاعدگی کاملا تحت کنترل تعدادی از هورمون‌ها از جمله هورمون پروژسترون است.

پروژسترون یکی از هورمون‌های استروئیدی و یک کربنه است و از جسم زرد که یک غده درون ریز موقتی است، پس از تخمک گذاری در طول نیمه دوم چرخه قاعدگی تولید می‌شود.

پروژسترون در پزشکی در پیشگیری از بارداری، سقط، درمان آمنوره، هورمون تراپی در زنان یائسه و … استفاده می‌شود.