🔸 شياف پروژسترون حاوي هورمون فعال زنانه پروژسترون است و در درمان سندروم پيش از قاعدگی، افسردگی پس از زايمان و افزايش شانس بارداری و جلوگيری ازسقط جنين در درمانهاي ناباروری مانند IVF كاربرد دارد.

🔸 شیاف ژست تا در صورت تجویز پروژسترون توسط پزشک متخصص برای تقویت بارداری و جلوگیری از سقط جنین، حتما باید به شکل واژینال استفاده شود.

🔸 آزاد سازی شیاف GEST-TA با نمونه برند جهانی آن یکسان بوده و به تایید سازمان غذا و دارو رسیده است. این شیاف در خط تولید داروسازی طاها که دارای GMP تولید داروهای هورمونی می باشد، تولید می شود. شکل فیزیکی، وزن و پوشش PVC و آزادسازی دارو در زمانهای مشخص مشابه نمونه برند جهانی آن می باشد.

🔸 با استفاده از تجهیزات تنظیم دانه بندی ماده موثره و علوم رئولوژی موفق به تولید محصولی با فرم آزادسازی درون بدنی منطبق با عالی ترین سطح جذب دارو شده ایم. این محصول علاوه بر انطباق با فارماکوپه USP با فارماکوپه BP  نیز منطبق بوده و کلیه استانداردهای دارویی بین المللی را پوشش داده است.

✅ با تولید این محصول در واحد تخصصی تولید داروهای هورمونی داروسازی طاها، نیاز کشور در تامین این دارو برطرف گردیده است.