آزمایشگاه کنترل کیفیت دارویی مسئولیت کنترل پارامترهای قابل ارزیابی محصولات جدید را بر عهده دارد.

حضور پرسنل متخصص و آموزش‌دیده از نقاط قوت آزمایشگاه کنترل کیفیت دارویی است که بدین ترتیب این واحد را قادر به انجام کلیه آزمایش‌ها بر اساس آخرین ویرایش مراجع معتبر داروسازی می‌نماید.

آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت دارویی شرکت داروسازی طاها ، با پیشرفته‌ترین امکانات جهت  تمامی آزمایش‌های لازم تجهیز شده است که از مهم‌ترین آن‌ها می توان به دستگاه HPLC ، دستگاه GC و دستگاه  Carl Fischer و … اشاره نمود.