HSE در برگیرنده تمام فعالیت ها و موارد مرتبط در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد. این موارد شامل پیاده سازی و اجرای تمامی اصول و قوانینی هست که می تواند به بهینه تر شدن شرایط در زمینه های مذکور کمک شایان نماید

واحد HSE کارخانه داروسازی طاها یکی از ارکان مهم در شناسایی خطرات بالقوه (با توجه به مواد و تجهیزات به کار رفته در مناطق مختلف کارخانه) و پیشگیری یا حذف عوامل مرتبط با آن می باشد. ازجمله فعالیت های مهم دراین بخش شناسایی عوامل زیان آور و راههای مقابله با آن و ارائه راهبردهای بهداشتی به جهت حفظ سلامت فردی کارکنان و جلوگیری از آسیب های وارده بر پرسنل و تجهیزات است. همچنین این بخش در راستای حفظ مسائل زیست محیطی با استفاده از توان بالقوه ، تجربه و دانش فنی سعی در پیشبرد و پیاده سازی هر چه بهتر نظام زیست محیطی ، ایمنی و بهداشتی دارد.