پرسنل داروسازی طاها نیز به طرح بسیج ملی کنترل فشار خون پیوست

پرسنل داروسازی طاها نیز به طرح بسیج ملی کنترل فشار خون پیوست.

سومین حضور شرکت داروسازی طاها در cphi چین

سومین حضور شرکت داروسازی طاها در نمایشگاه cphi چین

حضور شرکت داروسازی طاها به همراه گروه سلام در نمایشگاه بزرگ Iran Health

حضور شرکت داروسازی طاها به همراه گروه سلام، یکی از سهامداران عمده خود در نمایشگاه بزرگ ایران هلث
آگهی دعوت به مجمع عمومی

اطلاعیه افزایش سرمایه

قابل توجه سهامداران محترم در این مرحله افزایش سرمایه ۵۴ میلیون سهم به سهام شرکت اضافه و سرمایه ثبتی شرکت به ۱۶۲ میلیارد خواهد رسید. این افزایش به منظور سرمایه در گردش برای هر دو خط کارخانه صرف خواهد شد و نقش بسیار مهمی در تامین قسمتی از داروی ک…

حضور شرکت داروسازی طاها در اولین نمایشگاه فارماپک خاورمیانه

حضور شرکت داروسازی طاها در اولین نمایشگاه فارماپک خاورمیانه به منظور ارائه دستاوردهای دانش بنیان خود و معرفی خط تولید جدید شرکت

اطلاعیه افزایش سرمایه شرکت

احتراما پیرو مصوبه مجمع فوق العاده شرکت مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ تصویب افزایش سرمایه شرکت به میزان ۵۰ درصد سرمایه موجود را به اطلاع می رساند. استفاده از حق تقدم برای سهامداران محترم تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ تعیین گردیده است. خواهشمند است مبلغ افزایش خود را فقط به حساب شماره ۰۲۲۴۸۸۴۶۸۰۰۰۶ و شماره شبا IR440170000000224884680006 نزد بانک ملی شعبه چمران سبزوار واریز و حتما با ذکر نام سهامدار بر روی فیش معمول فرمایید.